CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sàn Gỗ GALAMAX 33_5_10

149,000 đ
8.3mm - Bản lớn mặt sần
Quy cách
: 1216 x 196 x 8.3(10 tấm/hộp).
Kích Thước : 2.38336 (m2/hộp).
Tiêu chuẩn : AC3.
8.3mm - Bản lớn mặt sần
Quy cách
: 1216 x 196 x 8.3(10 tấm/hộp).
Kích Thước : 2.38336 (m2/hộp).
Tiêu chuẩn : AC3.
Đang cập nhật...

SÀN GỖ FLOORMAX

FLOORMAX 88_2_2
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_3
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_4
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_5
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_6
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_7
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_8
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_9
304,000 đ
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN