CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sàn Gỗ GALAMAX 33_5_2

210,000 đ
12.3mm - Bản lớn mặt bóng
Quy cách
: 810 x 132 x 12.3 (20 tấm/hộp) .
Kích Thước : 2.1384 (m2/hộp) .
Tiêu chuẩn : AC4 .
12.3mm - Bản lớn mặt bóng
Quy cách
: 810 x 132 x 12.3 (20 tấm/hộp) .
Kích Thước : 2.1384 (m2/hộp) .
Tiêu chuẩn : AC4 .
Đang cập nhật...
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN