CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sàn Gỗ GALAMAX 33_5_20

220,000 đ
12.3mm - Bản Lớn mặt sần, bản dài
Quy cách
: 1216 x 129 x 12.3 (12 tấm/hộp) .
Kích Thước : 1.8824 (m2/hộp) .
Tiêu chuẩn : AC4 .
12.3mm - Bản Lớn mặt sần, bản dài
Quy cách
: 1216 x 129 x 12.3 (12 tấm/hộp) .
Kích Thước : 1.8824 (m2/hộp) .
Tiêu chuẩn : AC4 .
Đang cập nhật...

SÀN GỖ FLOORMAX

FLOORMAX 88_2_2
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_3
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_4
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_5
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_6
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_7
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_8
304,000 đ
FLOORMAX 88_2_9
304,000 đ
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN