CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sàn Gỗ GALAMAX 33_5_7

159,000 đ
8.3mm - Bản nhỏ mặt bóng
Quy cách
: 808 x 130 x 8.3 (30 tấm/hộp) .
Kích Thước : 3.1512 (m2/hộp) .
Tiêu chuẩn : AC4 .
8.3mm - Bản nhỏ mặt bóng
Quy cách
: 808 x 130 x 8.3 (30 tấm/hộp) .
Kích Thước : 3.1512 (m2/hộp) .
Tiêu chuẩn : AC4 .
Đang cập nhật...
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN